Høring

Høring

Bekendtgørelse om tiltag for besyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak

Bekendtgørelse om tiltag for besyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak
Med henblik på at beskytte torsk i Skagerrak og Nordsøen er der i EU truffet beslutning om en række supplerende tiltag for det demersale fiskeri i Skagerrak og Nordsøen. For danske fartøjer fastlægges de samlede tiltag gennem en national torskeplan, som implementeres via denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Erhverv
04-08-2020
04-10-2020
15-08-2020
2019/2020
Martin Grynberg Andersen
magran@mfvm.dk
31-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 1,377 MB
Høringsbrev 207,402 kB
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 204,581 kB
Høringsliste 264,668 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 252,153 kB
Høringssvar
Høringssvar 440,120 kB