Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter m.m. til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler

Udkast til bekendtgørelsen om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler samt til betaling af gebyr for ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler

Bekendtgørelsen regulerer tilskudsordningen, som udmønter initiativet i Aftale om pesticidstrategi i 2017-2021 af 21. april 2017 vedrørende tilskud til udvikling om godkendelse af alternative pesticider for blandt andet at understøtte økologisk produktion i Danmark.

Tilskudshjemlen har indtil videre været tilvejebragt med tekstanmærkning nr. 106 ad 24.52.41. til § 24 på finansloven, men i juni 2020 trådte en lovændring til kemikalieloven (lov nr. 806 af 9. juni 2020) i kraft. Den indeholder en ny hjemmel i § 37 a til brug for tilskud til forsknings-, udrednings- og udviklingsprojekter, og til gebyrbetaling i forbindelse med godkendelse af mindre belastende bekæmpelsesmidler m.v. Fremadrettet træder den nye tilskudshjemmel i § 37 a i stedet for den hidtidige hjemmel i finansloven, og bekendtgørelsen opdateres som følge heraf.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
31-08-2020
30-09-2020
01-11-2020
2019/2020
24-07-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 110,340 kB
Bekendtgørelsesudkast 645,965 kB
Høringsliste 250,865 kB