Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning

Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Formålet med ordningen er, at give støtte til etablering af skov på privatejede landbrugsarealer, som forbedrer vandmiljøet ved at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet samt beskytter drikkevandsressourcerne eller binder kulstof. Der gives støtte til anlæg og pleje af skov uden anvendelse af pesticider samt opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af kulturhegn. Der kan opnås forhøjet støtte, hvis anlæg og pleje sker uden anvendelse af dybdegående jordbearbejdning. Ny skov anlagt med støtte pålægges fredskovspligt efter skovloven. Ordningen er baseret på frivillig medvirken fra private ejere af landbrugsarealer. Ordningen har en tilskudsramme på 70 mio. kr., som er udelukkende finansieret med EU-midler.

Bekendtgørelser
Natur og klima
25-05-2020
22-07-2020
01-07-2020
2019/2020
27-04-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 53,751 kB
Høringsbrev 55,104 kB
Høringsliste 47,064 kB
Miljørapport 775,103 kB
Sammenfattende redegørelse 293,123 kB
Klagevejledning 91,062 kB
Høringssvarsnotat 321,095 kB
Høringssvar
Høringssvar 776,191 kB