Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om kompetence-krav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genfor-sikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsik-ringsformidler i høring.

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 363 af 26. april 2018 om samme.

Formålet med ændringerne i bekendtgørelsen er at etablere en overgangs-ordning for ansatte hos kreditinstitutter og investeringsselskaber, rette op på en fejlimplementering, øge fleksibiliteten i forhold til prøver og efterud-dannelsesprøver samt ændre henvisningsfejl i bekendtgørelsens bilag. Der er endvidere foretaget en række ændringer i bekendtgørelsen og bilagene af sproglig karakter. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder.

Finanstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 7. maj 2020 kl. 10.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til: npk@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, København Ø, att. Nina Pabst-Karlsson.

Kontaktperson: Nina Pabst-Karlsson 
Direkte tlf.nr.: 61 93 07 77

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.
Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
07-05-2020
07-07-2020
2019/2020
Nina Pabst-Karlsson
npk@ftnet.dk
26-03-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 68,597 kB
Høringsbrev 88,595 kB
Udkast til bekendtgørelse 251,728 kB
Høringssvar
Høringssvar 857,434 kB