Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Formålet med bekendtgørelsen er at etablere en tilskudsordning, hvor jordbrugere kan søge om tilskud til modernisering af kvægstalde med henblik på at reducere ammoniakudledningen fra stalden, samt styrke bedriftens levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Ordningen finansieres udelukkende med EU-midler.

I henhold til bekendtgørelsen kan der gives tilskud inden for følgende indsatsområder:

  1. 1) Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter.
  2. 2) Etablering af stald til malkekvæg.
  3. 3) Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve.

Indsatsområderne kan søges af både konventionelle og økologiske kvægbedrifter.

Der forventes i alt bevilliget 85 mio. kr., til ordningen, hvoraf 20 mio. er øremærket til økologer. Midlerne fordeles med:

  • 21 mio. kr. til indsatsområde 1, hvoraf 5 mio. er øremærket økologer.
  • 35 mio. kr. til indsatsområde 2, hvoraf 8 mio. er øremærket økologer.
  • 29 mio. kr. til indsatsområde 3, hvoraf 7 mio. er øremærket økologer.Bekendtgørelser
Erhverv
19-04-2020
19-06-2020
01-07-2020
2019/2020
Louise Kofoed-Dam
loudam@lbst.dk
23-03-2020