Høring

Høring

Miljøvurdering af ordningen for multifunktionel jordfordeling

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til ordningen om multifunktionel jordfordeling. Miljøvurderingen kortlægger og vurderer de mulige påvirkninger, som forslaget til ordningen for multifunktionel jordfordeling kan medføre, og inddrager både de direkte og indirekte ændringer, der kan komme i miljøtilstanden.

Ordningen muliggør samtykke til fri jordfordeling, som skal muliggøre multifunktionelle projekter, der sammentænker landbrugsproduktion med flere andre tiltag i det åbne land.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse for ordningen for multifunktionel jordfordeling for perioden 2020-2022. Bekendtgørelsen var sammen med en tilhørende vejledning i høring i perioden den 6. januar 2020 til den 3. februar 2020 og trådte i kraft den 24. marts 2020.

Her offentliggøres dokumenterne vedrørende miljøvurderingen, herunder den sammenfattende redeførelse om miljøvurderingen af multifunktionel jordfordeling.


Andet materiale
Miljø
13-03-2020
13-05-2020
24-03-2020
2019/2020
Sanne Lisby Eriksen
saneri@lbst.dk
28-02-2020