Høring

Høring

Emballagebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om visse krav til emballager

Bekendtgørelsen fastsætter en minimumspris på 4 kr. for bæreposer som udleveres på salgssteder for varer eller produkter (§ 12). Bekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med vedtagelsen af lovforslaget om forbud mod gratis udlevering af alle bæreposer med hank, samt bæreposer af plastik med og uden hank.

Udover at fastsætte minimumsprisen er der også foretaget ændringer i flere af bekendtgørelsens definitioner, så disse er i overensstemmelse med det reviderede emballagedirektiv fra 2018. Dette er bl.a. definitionerne på "bortskaffelse", "genbrug" m.fl.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 1. juli 2020. Krav om opkrævning af minimumsprisen træder i kraft d. 1. januar 2021, samtidig med lovens forbud mod gratis udlevering.

Bekendtgørelser
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljø
23-03-2020
23-05-2020
01-07-2020
2019/2020
10-02-2020

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 46,893 kB
Høringsbrev 52,678 kB
Høringsliste 17,885 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 149,896 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,251 MB