Høring

Høring

Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
20-01-2020
20-03-2019
01-02-2020
2019/2020
Søren Buggeskov
sbug@tbst.dk
19-12-2019

Dokumenter

Der er ingen dokumenter for høringen