Høring

Høring

Skærpet indberetningspligt

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bl.a. medicinsk udstyr – mulighed for skærpet indberetningspligt
Bekendtgørelser
Sundhed
08-01-2020
08-03-2020
15-01-2020
2019/2020
03-12-2019