Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område

Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område

Med lovforslaget foreslås en ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget (energispareloven). Ændringen har til formål at etablere hjemmel til at kunne yde tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer til opfølgning af Energiaftalen 2018. Det er hensigten at kunne yde tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i såvel procesenergi i industri- og serviceerhverv (erhvervspuljen) som i bygninger (bygningspuljen) gennem konkurrencebaserede tilskudsmodeller. Herudover er det hensigten at etablere hjemmel til tilskud til en abonnementsordning for individuelle varmepumper i forbindelse med skrotning af oliefyr uden for de kollektive forsyningsnet (skrotningsordningen). 

Tilskudspuljerne skal bidrage til opfyldelsen af Danmarks energispareforpligtelser i perioden 2021-2030 i henhold til artikel 7 i energieffektiviseringsdirektiv (EED). 

Der foreslås en række mindre ændringer i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, herunder for at etablere hjemmel til at kunne gøre et energimærket ugyldigt i tilfælde, hvor en berigtigelse ikke er mulig eller giver et retvisende billede.  

Derudover foreslås en ophævelse af en række ældre love og ændring af ligningsloven.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-12-2019
06-02-2020
01-07-2020
2019/2020
Elsbeth Teichert
ete@ens.dk
08-11-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 219,477 kB
Høringsliste ikke ministeriel 217,666 kB
Høringsliste ministeriel 192,758 kB
Lovforslag 1,124 MB