Høring

Høring

Samlet høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Hermed sendes udkast om ændring af dimensionsbekendtgørelsen og udkast til ændring af bekendtgørelsen om køretøjers indretning og udstyr i høring.

Dimensionsbekendtgørelsen ændres således, at en ledbus med tre eller flere stive sektioner kan have en længde, der overstiger 18,75 meter.

Ændringen vil betyde, at det bliver muligt at indsætte BRT (Bus Rapid Transit) som en del af den kollektive trafik. Som betingelse for anvendelse af flerleddede lange busser kræves vejmyndighedens tilladelse.

Endvidere er det nødvendigt at fastsætte særlige tekniske krav, som flerleddede lange busser skal leve op til. Derfor ændres tillige i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 


Bekendtgørelser
Trafik og transport
30-09-2019
30-11-2019
01-01-2020
2018/2019
Lotte Bank Vester
lobv@fstyr.dk
02-09-2019