Høring

Høring

Høring vedr. nye regler for brændbare faste stoffer

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet følgende udkast til nye regler og vejledning, som sendes i offentlig høring:  
  • Udkast til bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer af 10. juli 2019. 
  • Udkast til tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer af 10. juli 2019 (bilag 1 til bekendtgørelsen). De tekniske forskrifter består af 5 kapitler.  
  • Udkast vejledning til tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer af 10. juli 2019. Vejledningen består af 5 kapitler. 
 
Bekendtgørelsen med bilag skal erstatte de nugældende 5 bekendtgørelser (for træ, plast, korn og foderstof, mel samt visse brandfarlige virksomheder og oplag) samt den tilhørende tekniske forskrift fra 1990. 

Beredskabsstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger fremsendes pr. e-mail til brs-ktp-bfo@brs.dk senest 21. august 2019. 
Bekendtgørelser
Beredskab
21-08-2019
21-10-2019
2018/2019
11-07-2019