Høring

Høring

Anvisning i aflevering af bitemporale data

Anvisning i aflevering af bitemporale data

Aflevering af data fra it-systemer til et offentligt arkiv er baseret på aflevering af en arkiveringsversion i en relationel databasestruktur. Det indebærer, at sammenhænge mellem tabeller angives som fremmednøgler, der refererer primærnøgler.

Temporale data er opmærket med tidsrum, der indgår i primær- og fremmednøgler til at identificere unikke rækker i én tabel og referere unikke rækker i andre tabeller, og sammenhænge mellem tabeller afhænger derfor af en fortolkning af disse tidsrum. SQL:1999 understøtter imidlertid ikke angivelse og fortolkning af primær- og fremmednøgler, hvori tidsrum indgår.

For at undgå større ændringer af datamodel og data i forbindelse med aflevering af en arkiveringsversion anviser Rigsarkivaren med henvisning til § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om arkiveringsversioner, hvordan bitemporale data efter nærmere aftale med det modtagende arkiv kan bevares i en fremtidssikret struktur.

Standard
Rigsarkivet
Myndighedens it
04-07-2019
04-09-2019
31-07-2019
2018/2019
06-06-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 209,390 kB
Udkast til anvisning 610,801 kB
Høringsliste 303,243 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 667,220 kB