Høring

Høring

Høring over udkast til ændringsbekendtgørelser som opfølgning på lovforslag nr. 201 om mere fleksible universitetsuddannelser m.v.

Høring over udkast til ændringsbekendtgørelser som opfølgning på lovforslag nr. 201 om mere fleksible universitetsuddannelser m.v.

Høringen angår ni nye ændringsbekendtgørelser som opfølgning på vedtagelsen af lovforslag nr. L 201 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

De væsentligste ændringer omfatter følgende:

Ændringerne indfører en ny uddannelsestype - den akademiske overbygningsuddannelse. Endvidere får universiteterne mulighed for at indføre adgangsprøver til universitetsuddannelser begrænset til enten kvote 1 eller kvote 2. Endelig får personer, der har gennemført en bacheloruddannelse, ret til optagelse på en kandidatuddannelse i tre år efter afsluttet bacheloruddannelse.

Bekendtgørelser
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelse og undervisning
31-05-2019
31-07-2019
01-07-2019
2018/2019
Charlotte Løchte
chal@ufm.dk
01-05-2019