Høring

Høring

Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg

Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg
Bekendtgørelsen er blevet revideret, for at risikoen for jordforurening minimeres ved nye regler for salgspladser og skærpede regler for olieudskillere. Ligeledes har der været tvivl om fortolkningen af flere bestemmelser. Derudover har der været ønsker om ændringer og tilføjelser pga. uhensigtsmæssigheder eller den teknologiske udvikling.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
26-03-2019
19-05-2019
01-01-2020
2018/2019
Luisa Kristiansen
lunba@mst.dk
05-02-2019

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelsesudkast 743,606 kB
Høringsbrev 268,234 kB
Høringsliste 45,980 kB
Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser 74,130 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 340,230 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,174 MB