Høring

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser).

Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser).
Med lovforslaget foreslås det, at reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelserne forenkles. Formålet med lovforslaget er at modernisere og forenkle ligestillingsredegørelserne, så de bliver mere relevante for stat, regioner og kommuner og i højere grad medvirker til at fremme arbejdet med ligestilling.
Lovforslag
Udenrigstjeneste
18-01-2019
18-03-2019
01-05-2019
2018/2019
Emma Holm
lige@um.dk
18-12-2018