Høring

Høring

Forslag til lov om Forsyningstilsynet

Forslag til lov om Forsyningstilsynet

Regeringen, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti indgik d. 4. oktober politisk aftale om ”Et stærkt Forsyningstilsyn”. 

Lovforslaget indebærer, at den nuværende organisering af tilsynet med el-, gas- og varmesektoren ændres, så sagsforberedelse og beslutningskompetence samles i et nyt Forsyningstilsyn under ledelse af en uafhængig direktør. 

Med lovforslaget etableres der rammer for stærkere feedback fra Forsyningstilsynet til ministeriet, og for at Forsyningstilsynet fremadrettet inddrages tættere i det regeludviklende arbejde. Lovforslaget indebærer desuden, at Forsyningstilsynet skal gennemføre flere analyser og øget monitorering af sektoren med henblik på løbende optimering af reguleringen i overensstemmelse med de politiske målsætninger. 

Endelig etableres der med lovforslaget rammer for, at Forsyningstilsynet bidrager til at øge gennemsigtigheden i sektoren og mere aktivt indgår i dialog med branchen og forbrugerne om udviklingen af reguleringen af forsyningssektorerne.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
22-12-2017
22-02-2018
01-07-2017
2017/2018
Regitze Prahl
rpra@ens.dk
24-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 354,774 kB
Lovforslag 324,030 kB