Høring

Høring

Bekendtgørelser om betaling for Energistyrelsen og betaling for Ankenævnet på Energiområdet samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber

Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen, Bekendtgørelse om betaling for Ankenævnet på Energiområdet samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
Bekendtgørelserne har til formål at fastsætte nærmere regler om betaling til Energistyrelsen for myndighedsbehandling, fastsætte regler om betaling til Ankenævnet på Energiområdet samt konsekvensændre i bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber, som følge af et af regeringen fremsat lovforslag (L 40).
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
27-11-2017
27-01-2018
01-12-2018
2017/2018
Michael Morgen
mmo@ens.dk
06-11-2017