Høring

Høring

Høring over forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift

Høring over forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift

Den 9. maj 2017 vedtog Folketinget en ny lov om ændring af lov om biblioteksafgift. Loven træder i kraft 1. januar 2018. Loven har følgende formål:

  • Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger.

  • Nedsættelse af biblioteksafgiftens undergrænse.

Herudover blev foretaget en række ændringer af administrativ karakter.

 

Før loven træder i kraft er det nødvendigt at revidere den eksisterende bekendtgørelse om biblioteksafgift (nr. 288 af 14. marts 2015). Kulturministeriet sender derfor vedlagte forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift i høring. Forslaget indeholder følgende ændringer:

  • Indførelse af biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger, herunder fastlæggelse af pointsystem for fordelingen af biblioteksafgift. De nye regler er så vidt muligt udformet på baggrund af anbefalingerne fra udvalget om Biblioteksafgift for Bøger og Musik.

  • Indførelse af en særlig pulje til fordel for indlæsere af netlydbøger.

  • Præcisering af nuværende grænser for udbetaling af biblioteksafgift.

  • Ændring af klagefristen for fordeling af biblioteksafgift til 8 uger efter fordelingen.

  • Omlæggelse af fordeling af rådighedsbeløbet for billedkunst, således at Udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for Billedkunst foreslås nedlagt, og at fordelingen herefter foretages af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af objektive kriterier.

  • Plakater og diasserier udgår af rådighedsbeløbet for billedkunst.

Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
25-08-2017
01-03-2018
01-01-2018
2016/2017
Lasse Lau Nielsen
lln@kum.dk
07-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 172,935 kB
Høringsliste 135,135 kB
Forslag til bekendtgørelse om biblioteksafgift 404,684 kB
Høringsnotat
Kommenteret høringsnotat 319,660 kB
Høringssvar
Høringssvar 7,007 MB