Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas og kriterier for bæredygtighed

Høringen omfatter følgende bekendtgørelser:
  • Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller
  • Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas, der leveres til det sammenkoblede system eller renset biogas, der leveres til et bygasnet
  • Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas
De to bekendtgørelser som vedrører pristillæg udgør nyaffattelse af eksisterende bekendtgørelser, hhv. bekendtgørelse nr. 1445 og nr. 1446 af 13. december 2013. De foreslåede ændringer er markeret med gult, dog fremgår udgået tekst ikke. § 3, stk. 5, i den gældende bekendtgørelse nr. 1445 og den tilsvarende bestemmelse i § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1446 er udgået,men der er ikke tale om en materiel ændring. Bestemmelserne havde alene et informationsformål og vurderes ikke længere at være nødvendige.Bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas er ny.Spørgsmål til høringen kan rettes til Thomas Thorninger på telefon 33 92 66 62 eller e-mail tth@ens.dk.Fristen for afgivelse af bemærkninger til høringen er 9. januar 2015.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-01-2015
09-03-2015
2014/2015
05-12-2014