Høring

Høring

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis (Indsamleruddannelsen) og udkast til ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Indsamleruddannelsen
Bekendtgørelsen om opnåelse af indsamlerbevis fastsætter krav til uddannelse og aflæggelse af prøve samt opnåelse af indsamlerbevis. Ændringen af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed udskyder kravet om ansættelse af mindst én person med ledelsesansvar som betingelse for godkendelse af indsamlingsvirksomhed til den 1. juli 2015 for allerede godkendte indsamlingsvirksomheder.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
25-11-2014
25-01-2015
01-01-2015
Der afholdes høringsmøde d. 21/11 kl. 10.30 i Miljøstyrelsen
2014/2015
Jesper Lett
jelet@mst.dk
13-11-2014