Høring

Høring

Udkast til Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land er udarbejdet i henhold til nationalparklovens § 4-6. Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Skjoldungernes Land og fastsætte regler for det fremtidige arbejde med nationalparken. Bemærkninger til høringen bedes sendt til nst@nst.dk med angivelse af j.nr. NST-909-00068 senest onsdag den 31.12.2014Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dennis Mejer på demej@nst.dk 72542219 eller til Eva Tørning Svendsen på evats@nst.dk 72542402.Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen efter høringsfristens udløb.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Miljø
31-12-2014
28-02-2015
21-08-2014
2013/2014
22-08-2014