Høring

Høring

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner i høring

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner i høring

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående. Formålet med ændringen af den nuværende bekendtgørelse er at styrke kvaliteten af den udførte revision og rapportering heraf til bestyrelsen i de finansielle virksomheder.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt er det nye bilag med beskrivelse af de handlinger m.v., der forventes at indgå, for at revisor kan afgive de enkelte konklusioner og oplysninger efter bekendtgørelsen. Derudover er den regnskabsmæssige forudsætning om fortsat drift (going concern), hvor tilsynet ønsker, at revisor foretager flere handlinger i forhold til opgørelsen af solvens end tilfældet er i dag, samt at revisors arbejde med forretningsgange og interne kontroller knyttes op på de krav, der stilles til virksomhederne i ledelsesbekendtgørelserne.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 24. juni 2013.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på hem@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: fuldmægtig Helene Miris Møller.

Kontaktperson: fuldmægtig Helene Miris MøllerDirekte tlf.nr.: 33 55 84 38

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet.

Finanstilsynet er en styrelse i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EUarbejde om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
24-06-2013
24-11-2013
2012/2013
27-05-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 156,782 kB
Høringsliste 128,404 kB
Udkast til bekendtgørelse med vis ændringer 1,626 MB
Udkast til bekendtgørelse 1,083 MB
Høringssvar
Høringssvar 520,087 kB